europa

UAB „Kuvert Vilnius“ pradėjo įgyvendinti „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektą

2021 m. vasario 22 d. Vilniaus r.

UAB „Kuvert Vilnius“ 2021 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Gamybinių procesų skaitmenizavimas UAB „Kuvert Vilnius““. Šiuo projektu įmonė siekia skaitmenizuoti dalį įmonės gamybos procesų ir tokiu būdu sudaryti sąlygas darbo našumo augimui. Šio projekto tikslo įgyvendinimui projekto metu bus įsigytas ir įdiegtas įrangos su skaitmenine technologija komplektas.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ (03.3.1-LVPA-K-854).

Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 527947 Eur suma. Ši suma padengs 45 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. vasario 10 d.